Integrace Service Packu 3 do instalačního CD Windows XP

Pro integraci Servis Packu 3 do instalačních souborů operačního systému Microsoft Windows XP musíte stáhnout software nLite na svůj harddisk. Ostatně, v tomto softwaru nemusíte přidávat jen Servis Packy, ale také různé utilitky.

1. Úvodní obrazovka

Po té co nainstalujete foftware nLite a spustíte ho, naběhne úvodní obrazovka. V tomto okně vyberete v jakém jazyce chcete, aby software pracoval. Pokračujte stiskem tlačítka Další.

1.jpg


2. Výběr umístění instalačních souborů

V dalším okně, zadejte cestu, kde máte uloženy instalační soubory operačního systému. Konkrétně složku i386.
!!!POZOR!!! Nelze zadat cestu k obrazu instalačního CD. Obraz musí být extrahován. Pokračujte stiskem tlačítka Další.

2.jpg


3. Import předvolby

Naběhne další okno, kde je třeba importovat předvolbu. Jedná se o soubot formátu ini. Tento konfigurační soubor je uložen přímo v softwaru nLite. Klikněte tedy na tlačítko Importovat. Pokud tak uděláte, vyskočí dialogové okno, kde vyberete soubor nlite.ini a stisknete tlačítko Otevřít.

3.jpg 4.jpg


4. Naimportované předvolby

Pokud ste vše udělali, zobrazí se předvolba nlite.ini v okně dostupných předvoleb. Pokračujte stisknutím tlačítka Další.

5.jpg


5. Výběr úlohy

V okně úloh, vyberte možnost první a to Servis Pack . Dále pokračujte stiskem tlačítka Další.

A.jpg


6. Zahájení integrace Servis Pack

V zobrazeném okně stiskněte Vybrat. Zobrazí se další dialogové okno, kde zadáte cestu k svému Servis Packu 3. Poté dejte Otevřít.

B.jpg C.jpg


7. Extrahování souborů

Po předchozím kroku se začnou extrahovat soubory do dočasného adresáře. Počkejte až se vše rozbalí.

D.jpg


8. Aktualizace sdílené položky systému Windows

Když se vše rozbalilo do dočasného adresáře, následně se automaticky spustí aktualizce sdílené položky systému windows. Počkejte až tato aktualizace skončí.

E.jpg


9. Dokončení doplňující instalace

Pokud ste vše dělali podle instrukcí, po dokončení vyskočí hláška, že doplňující instalace proběhla správně.

F.jpg


Pokračujte stisknutím tlačítka Další a pak Dokončit.

G.jpg H.jpg


10. Kontrola zda instalační soubory obsahují přidávaný Servis Pack 3

Otevřete složku, kde máte uložené instalační soubory Windows XP před integrací Servis Pack 3. V okně uvidíte, že mezi soubory je soubor Win51ip.SP3.

I.jpg


Doufám, že se vše povedlo a přeji hodně úspěchu s novým Servis Packem.

Vložil: Slada

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License