Tvorba dokumentů PDF přímo z prostředí Microsoft Office 2007

Nejprve stáhněte doplněk SaveAsPDFandXPS
Pak spustě stažený doplněk a zaškrtněte, že souhlasíte s licenčními podmínkami a pokračujte kliknutím na tlačítko Continue.

o03-7.jpg

Po dokončení instalace stiskněte OK.

o03-8.jpg

Po spuštění Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint, a další) se vám při ukládání zobrazí možnost uložení do formátu PDF a XPS. Na tuto možnost klikněte.

o03-9.jpg

Zadejte Název souboru a cestu kam se soubor má uložit a klikněte na tlačítko Publikovat.

o03-10.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License