Rozebrání notebooku Acer

Notebooky Acer mají podobnou konstrukci, proto následující postup platí s menšími obměnami pro různé typy notebooků tohoto výrobce. Acer navíc dodává notebooky i ostatním výrobcům, takže je možné postup použít i pro podobně konstruované notebooky jiných značek.

img_001.jpg

Příprava na rozebrání

Nejprve je nutné notebook odpojit od napájení a vyjmout baterii.

Postup

Obraťte notebook vzhůru nohama a odšroubujte všechny šroubky, které drží kryt a jeho části. Šroubky se liší délkou a velikostí. Proto je vhodné si poznamenat, kam který šroubek patří.
img_002.jpg

Další šroubky se mohou nacházet pod baterií.
img_003.jpg

Po odstranění šroubků na spodní straně notebook otočte a odstraňte plastové krytky pantů displeje.
img_004.jpg

Vyšroubujte šroubky, které přidržují horní kryt.
img_005.jpg

Horní kryt s ovládacími prvky je z druhé strany přichycen plastovými jazýčky, které opatrně uvolněte pomocí šroubováku.
img_006.jpg

Uvolněte horní kryt.
img_007.jpg

Ke krytu je pomocí konektoru se zámkem připojený kabel.
img_008.jpg

Opatrně vytáhněte konektor.
img_009.jpg

Vysuňte klávesnici. Pokud nejde klávesnice vysunout, zkontrolujte jestli není připevněna pomocí šroubků a případně je vyšroubujte. Ke spodní straně klávesnice je pomocí konektoru připojený kabel, který odpojte podobně jako v případě panelu s ovládacími prvky.
img_010.jpg

Displej

Odšroubujte panty displeje.
img_011.jpg

Vytáhněte displej a opatrně ho položte vedle notebooku.
img_012.jpg

Odstraňte horní kryt. Jestliže kryt nejde odstranit, zkontrolujte a případně uvolněte plastové jazýčky.
img_013.jpg

Pokud chcete vyndat optickou mechaniku, vyšroubujte šroubky a tahem ji vysuňte.
img_014.jpg

Chladič procesoru

Chladič procesoru je přichycen minimálně čtyřmi šroubky. Šroubky uvolňujte (utahujte) v pořadí, které je na krytu chladiče vyznačeno pomocí čísel.
img_015.jpg

Pokud chcete vyndat procesor, uvolněte páčku vedle patice procesoru a zvedněte ji nahoru.
img_016.jpg

Základní deska a další součástky jsou přichyceny pomocí šroubů, které odšroubujte a součástky vyjměte.
img_017.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License