QIP 8070

Instalace QIPu

Spuste instalaci pomocí instalačního souboru.

Vyberte jazyk ve kterém se QIP má instalovat a klikněte na OK
q1.jpg

Pokračujte kliknutím na Next
q2.jpg

Pokračujte kliknutím na I Agree
q3.jpg

Zaškrtané možnosti ponechte jak jsou. První možnost je zašedlá, druhá znamená zda chcete vytvořit ikonu v nabídce Start. Třetí znamená zde chcete vytvořit ikonu na ploše. Pokračujte kliknutím na Next
q4.jpg

Zadejte cestu (místo), kam chcete QIP nainstalovat. Doporučení: Nechte zvolenou cestu C:\Program Files\QIP. Spuste instalaci tlačítkem Instal
q5.jpg

Po nainstalování se vám zobrazí okno, kde vyškrtněte obě možnosti. Není to nutné. První možnost je, zda chcete QIP spustit a druhá, zda se má nastavit jako domovská stránka v internetovém prohlížeči. Pro dokončení klikněte na Finish
q6.jpg

Instalace češtiny

Spusťte instalační soubor

V položce Cílová složka by měla být zadána cesta, kam jste instalovali QIP (C:\Program Files\QIP) Tuto cestu neměňte. Pokračujte kliknutím na Instalovat
qcz1.jpg

Po dokončení instalace klikněte na Zavřít
qcz2.jpg

Nastavení QIPu v síti UHK

Spusťte QIP a klikněte na položku Server / Proxy
qs1.jpg

V kolonce Port je zadáno 5190. Tento port není v síti UHK podporován, tak ho změňte na 8080. Pokračujte kliknutím na OK
qs2.jpg

Spuštění QIPu

Zadejte své přihlašovací údaje (ICQ číslo, heslo) a klikněte na Open / Login
qs3.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License