Ovladače

Driver Magician

  • pomocí tohoto programu lze z počítače vytáhnout veškeré ovladače které v počítači máte. Je to velmi jednoduché, můžete postupovat podle návodu níže.
  • tento program můžete stáhnout ZDE

Záloha ovladačů

1. Po spuštění Driver Magician se zobrazí okno, kde máte vaše ovladače. Stiskněte tlačítko Select All, tím vyberete všechny ovladače, chcete-li získat jen některé, musíte jej zaškrtat ručně.
Clipboard01.png

2. Až označíte ovladače stiskněte tlačítko Start Backub.
Clipboard02.png

3. Zobrazí se okno, kde musíte určit místo uložení ovladačů. Po vybrání umístění se tlačítko OK zvýrazní. Po té na něj klikněte.
Clipboard03.png

4. Na vámi určeném místě se vytvoří jedna, či více složek. Záleží kolik ovladačů jste označili. Po dokončení se vám zobrazí hláška Driver backup finished successfully. Což je že záloha ovladačů byla dokončena a můžete tedy stisknout tlačítko OK.
Clipboard04.png

5.A to je vše.

Obnova ovladačů ze zálohy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License