Instalace operačního systému Microsoft Windows XP

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte

1.Bootování instalačního CD

Vložte instalační CD do optické mechaniky a restartujte počítač. Instalační CD nabootuje, ale jen za podmínky, že máte v BIOSu nastaveno jako první bootování z CD. Po nabootování začne instalační program načítat soubory.

xp1.jpg

2.Příprava instalace systému Microsoft Windows

Zobrazí se obrazovka, kde máte vybrat, jakou operaci chcete provést. Pro spuštění instalace systému stiskněte Enter.

xp2.jpg

Zobrazí se další obrazovka, kde si máte přečíst licenční podmínky. Pro pokračování v instalaci stiskněte klávesu F8.

xp3.jpg

Další obrazovka ukazuje seznam existujících oddílů a míst. Pokud máte úplně nový harddisk, nebudete mít vytvořený žádný oddíl. Pro vytvoření nového oddílu stiskněte klávesu C.

xp4.jpg

Na další obrazovce zvolte, jak velký oddíl chcete vytvořit. Zvolíte to tak, že do políčka napíšete hodnotu, která je v jednotkách MB. Pak stiskněte klávesu Enter.

Příklad: Pokud máte v počítači 80 GB disk, vytvoříte oddíl například 20 GB, tedy do políčka napíšete hodnotu 20000. Zbylé místo, tedy 60 GB bude stále bez oddílu. Tímto způsobem můžete vytvořit další oddíly.

xp5.jpg

Po potvrzení se zobrazí okno, kde vidíte vytvořený oddíl. Na této obrazovce vyberte oddíl, kam budete instalovat operační systém a stiskněte klávesu Enter. Zpravidla je to oddíl označený C:

xp6.jpg

Vybraný oddíl není naformátovaný. Pro operační systém Windows XP vyberte systém souborů NTFS a stiskněte klávesu Enter.

xp7.jpg

Spustí se formátování disku a následně kopírování instalačních souborů. Vyčkejte, až vše proběhne. Tím skončí příprava na instalaci operačního systému. Počítač se restartuje.

xp8.jpg xp10.jpg
xp11.jpg

Při restartu počítače opět bude bootovat instalační CD. Zobrazí se obrazovka, kde počítač upozorňuje, že po stisknutí libovolné klávesy se spustí znovu příprava k instalaci. Nechte tedy tuto zprávu být, po malé chvíli zmizí a spustí se instalace operačního systému.

xp12.jpg

3.instalace operačního systému

Po restartování ti naběhne okno s informací, za jak dlouho přibližně bude instalace dokončena.

xp14.jpg

Po několika minutách se zobrazí dialogové okno, kde máte zvolit místní jazykové nastavení. Zde nic neměňte ani nepište, jen klikněte na tlačítko Další.

xp15.jpg

Následuje další dialogové okno, kde vyplňte své jméno a organizaci. Do pole organizace můžete napsat cokoliv. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

xp16.jpg

V dalším okně vyplňte kód Product Key. Ten naleznete na obale svého instalační CD. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

xp17.jpg

V dalším okně je zobrazen název počítače, který můžete změnit. Nesmíte použít interpunkci a malé písmena. Dále můžete nastavit heslo pro zabezpečení, toto heslo bude vyžadováno při každém spuštění operačního systému. Pokud vše necháte tak jak je bez změny, nic se nestane. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

xp18.jpg

Zobrazí se další okno, kde nastavíte čas. Překontrolujte, zda je vše tak jak má být a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

xp19.jpg]

Opět se bude pokračovat v instalaci operačního systému. Po několika dalších minutách se zobrazí opět okno, kde máte určit nastavení sítě. Ponechte typické nastavení a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

xp21.jpg]

V dalším okně si můžete změnit název skupiny, ale můžete vše ponechat tak jak je. Jen pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

xp22.jpg

Opět se začne instalovat operační systém. Teď už jen počkejte, až instalace skončí. Po dokončení se počítač automaticky restartuje. V tu chvíli můžete vyndat instalační CD z optické mechaniky.

xp25.jpg xp26.jpg

Při startu operačního systému se zobrazí okno, kde bude automaticky změněno rozlišení, pro jeho zlepšení. Stiskněte OK. Pak se zobrazí další okno, kde počítač upozorňuje, že bylo změněno rozlišení a zda to chcete potvrdit. Opět stiskněte OK.

xp27.jpg xp28.jpg

Pak už jen stačí počkat, až naběhne operační systém.

xp29.jpg xp30.jpg
xp32.jpg

Hodně úspěchu s operačním systémem Microsoft Windows XP.

Vytvořil Slada

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License