Úprava sylabů ve FISu

Kontrola ve FISu

Nejprve se podívejte na seznam, který Vám přišel e-mailem. Potom zkontrolujte sylaby verze předmětu na seznamu a poslední verze předmětu. Mohou nastat následující situace:

  1. Verze předmětu uvedená na seznamu nemá v sylabu vyplněné všechny položky, poslední verze předmětu je však ve FISu v pořádku (všechny položky sylabu jsou vyplněné správně). V tomto případě můžete rovnou vyplnit formulář a odeslat ho ke zpracování.
  2. Verze předmětu uvedená na seznamu nemá v sylabu vyplněné všechny položky, poslední verze předmětu je také nekompletní. V tomto případě nejprve vytvořte ve FISu verzi 2009 (pokud již verze 2009 existuje, můžete ji jen upravit). Novou verzi předmětu může vytvořit vedoucí katedry, již vytvořenou verzi 2009 může upravovat garant předmětu i vedoucí katedry.
  3. Systém nesprávně vyhodnotil sylabus předmětu jako špatný (např. známý problém s "viz"). V tomto případě předmět přeskočte.

Vyplnění formuláře

Formulář pro zadávání požadavků na aktualizaci předmětu může vyplnit kdokoliv, nemusíte tedy oslovovat přímo garanty. Doporučuji, aby formulář vyplňovali vedoucí a tajemníci kateder, případně osoby jimi pověřené. Formulář bude přístupný do 5. 11. 2008.

Formulář pro aktualizaci verzí předmětů

Děkuji Vám za spolupráci a čas, který aktualizaci sylabů věnujete.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License