Rezervace místností

Důležitá upozornění:

  • Do konce kalendářního roku prosím rezervujte pouze místnosti na 2. budově (netýká se e-zkoušky).
  • Při vytváření e-zkoušky již systém provádí kontrolu, zda je požadovaná místnost obsazená.

Vytvoření manuální rezervace

1. V nabídce FISu zvolte FIS > Provoz.

2. V nabídce Rezervace zvolte Rezervace místností.

3. Zobrazí se formulář, do kterého zadejte místnost a rozmezí, pro které chcete zobrazit vytížení místnosti. Klikněte na Zobrazit vytížení místnosti.

01_rezervace.png

4. Zobrazí se tabulka s vytížením místnosti v zadaném rozmezí. Pod tabulkou je formulář, do kterého můžete zadat údaje pro rezervaci. Vyplňte všechny povinné údaje (označené vykřičníkem) a klikněte na Rezervovat.

02_rezervace.png

5. Dojde k vytvoření rezervace. Zobrazí se seznam vašich rezervací.

6. Pokud chcete rezervaci smazat nebo upravit její název, klikněte na požadovanou rezervaci v seznamu. Zobrazí se formulář s detaily rezervace. Použijte tlačítko Uložit nebo Smazat. Tlačítko Seznam slouží k návratu na seznam rezervací.

03_rezervace.png

Vypsání e-zkoušky

Pokud při vypsání e-zkoušky zvolíte místnost, vytvoří se rezervace pro e-zkoušku automaticky (v případě, že není místnost obsazená). Správný postup pro vypsání e-zkoušky je následující:

1. V rezervačním systému si zkontrolujte, jestli je místnost v požadovaném termínu volná. Neprovádějte ruční rezervaci.

2. Vypište e-zkoušku na požadovanou místnost a termín.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License