Zadávání preferencí vyučujících

1. Stáhněte si instalační soubor programu pro zadávání preferencí.

2. Spusťte instalační program. Po nainstalování budete mít na Ploše a v nabídce Start ikonu pro spuštění programu.

3. Pokud se program nepodaří nainstalovat, kontaktujte prosím Jana Vrbu. Další možnost je stáhnout archiv s programem, který nevyžaduje instalaci. Archiv můžete rozbalit do libovolné složky. Po rozbalení spusťte program staffpref ze složky, do které jste rozbalili soubory z archivu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License