Aktualizace bankovního spojení

Přihlašte se do FISu. V nabídce Student zvolte Vlastní údaje.
fis_bs_01.png
Klikněte na Bankovní spojení

Vyplňte potřebné údaje. Pro vyplnění kódu banky použijte ikonu dalekohledu.
fis_bs_02.png
Klikněte na tlačítko Uložit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License