Acronis True Image

1. Vytvoření zálohy

Spuste software Acronis True Image a vyberte volbu Backup and Restore.

a1.jpg

Vyberte možnost Backup.

a2.jpg

Klikněte na tlačítko Next.

a3.jpg

Zvolte položku My computer a klikněte na tlačítko Next.

a4.jpg

Zvolte položku Disk and partitions a klikněte na tlačítko Next.

a5.jpg

Vyberte oddíl na svém disku, kde máte svůj operační systém a klikněte na tlačítko Next.

a6.jpg

Zde nezaškrtávejte žádnou možnost a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

a7.jpg

Při zobrazení informací klikněte na tlačítko OK.

a8.jpg

Zadejte místo uložení budoucí zálohy. Například: D:/obnova a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

a9.jpg

Zvolte položku Create a new full backup archive a klikněte na tlačítko Next.

a10.jpg

Zvolte položku Use default options a klikněte na tlačítko Next.

a11.jpg

Do komentáře nemusíte psát nic a můžete pokračovat kliknutím na tlačítko Next.

a12.jpg

Nyní máte poslední možnost upravit parametry zálohy. Pokud vše souhlasí, tak klikněte na tlačítko Proceed.

a13.jpg

Spustí proces vytváření zálohy. Po úspěšném dokončení klikněte na tlačítko OK.

a14.jpg a16.jpg

Celý software můžete ukončit křížkem.

a15.jpg

2. Obnovení zálohy

under-construction.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License